עברית

ulpan_1955

בבית היצירה קציר מקצוע העברית נלמד בכל אחת משנות הלימוד:

תכנית לימודים לכיתות ז' – תשע"ח

התוכנית מבוססת על מסמך ההלימה בין נושאי הלימוד בעברית למסגרת שעות ההוראה בכיתות ז'-ח' של הפיקוח על הוראת העברית ובהתאמה למסגרת השעות בביה"ס (שעתיים שבועיות ורצופות אחת לשבועיים, לסירוגין, לאורך כל השנה). התוכנית משולבת עם התוכנית החברתית של כיתת ז' בנושא זהות וכפופה לשינויים על פי החלטת רכזת עברית ורכזת השכבה.

מטרות התוכנית:

  • יצירת קשר וזיקה למקצועות הלימוד ולתחומים אחרים בביה"ס (הסיפור שלנו, בונים עולם, תכנית חברתית)
  • טיוב והשבחת תהליכי הכתיבה המבוססים על עקרונות למידה משמעותית:
    • פיתוח הבנה, העמקה ויישום של הנלמד.
    • התנסות פעילה תוך חיזוק תחושת המסוגלות.
    • עיסוק בתכנים, מסרים ורעיונות רלוונטיים ללומד.
  • פיתוח מיומנות ההבעה בעל פה ככלי לפיתוח מיומנויות התקשורת. ההוראה תתמקד בשתי סוגות מרכזיות: קריאה בקול של טקסט בלתי מנוקד ודיון.

הבנת הנקרא, אוצר מילים ומשמעים והבעה בכתב (סוגי כתיבה על פי מטרות שונות) יילמדו ביתר הדגשה בשיעורי הומניסטיקה בליווי ובהנחיית רכזת עברית.

קישור לתוכנית הלימודים המלאה לכיתות ז'

 

תכנית לימודים לכיתות ח' – תשע"ח

התוכנית מבוססת על מסמך ההלימה בין נושאי הלימוד בעברית למסגרת שעות ההוראה בכיתות ז-ח של הפיקוח על הוראת העברית ובהתאמה למסגרת השעות בביה"ס (2 ש"ש).

ההוראה תשלב בין ענפי הלשון ותתקיים אינטגרציה בין הציר הטקסטואלי לבין הציר הלשוני בהתאם לחומר הלימוד.

על מנת לחזק את התרגול בהבנת הנקרא, התלמידים יקבלו משימת הבנת הנקרא לפחות אחת לחודש (מבוססת על מבחני מיצ"ב), שתיבדק בכיתה. ההערכה הסופית תכלול מדד של הכנת כל המשימות.

הוראה ותרגול של הנושאים השונים בתכנית הלימודים יתבססו בין היתר על ספר הלימוד מילה טובה מאוד לכיתה ח'.

התוכנית כפופה לשינויים על פי החלטת צוות עברית.

קישור לתוכנית הלימודים המלאה לכיתות ח'

 

תכנית לימודים לכיתות ט' – תשע"ח

התוכנית מבוססת על מסמך ההלימה בין נושאי הלימוד בעברית למסגרת שעות ההוראה בכיתות ט' של הפיקוח על הוראת העברית ובהתאמה למסגרת השעות בביה"ס (3 ש"ש).

ההוראה תשלב בין ענפי הלשון ותתקיים אינטגרציה בין הציר הטקסטואלי לבין הציר הלשוני בהתאם לחומר הלימוד. על מנת לחזק את התרגול בהבנת הנקרא התלמידים יקבלו משימת הבנת הנקרא אחת לחודש שתיבדק בכיתה. ההערכה הסופית תכלול מדד של הכנת כל המשימות.

הוראה ותרגול של הנושאים השונים בתכנית הלימודים יתבססו בין היתר על ספר הלימוד חוט"בים לשון לכיתה ט'. כמו כן ההוראה תתייחס לנושאים אקטואליים, חגים,  ומועדים מיוחדים כמו יום השפה העברית, יום האישה הבינלאומי ועוד.

התוכנית כפופה לשינויים על פי החלטת צוות עברית.

קישור לתוכנית הלימודים המלאה לכיתות ט'