מערכת שעות תשע"ח

מערכת שעות לכיתה ז1 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
1 אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
כספי נאווה (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

חינוך
צדוק נעה,

חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)

בונים עולם
כספי נאווה (ז1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

2 אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
כספי נאווה (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

בונים עולם
כספי נאווה (ז1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

3 בוקר טוב חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)

בוקר טוב חינוך
צדוק נעה

בוקר טוב חינוך
צדוק נעה,

בוקר טוב חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)

בוקר טוב חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)

בוקר טוב חינוך
צדוק נעה

בוקר טוב חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)

בוקר טוב חינוך
צדוק נעה

בוקר טוב חינוך
כספי נאווה (ז1 קציר)
4 תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ז1 קציר)
בונים עולם
כספי נאווה (ז1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ז1 קציר)
5 ערבית
עיד ח'ורי רנא (ז1 קציר)
בונים עולם
כספי נאווה (ז1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ז1 קציר)
6 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ז1 קציר)
7 אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ז1 קציר)
8 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
9 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)

 

מערכת שעות לכיתה ז2 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (תאנה – בניין אמבר קומת גג)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז2 קציר)

מל"ך
כהן איתי

 
2 מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (תאנה – בניין אמבר קומת גג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז2 קציר)

מל"ך
כהן איתי

 
3 בוקר טוב חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בוקר טוב חינוך
האשם נינה

בוקר טוב חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בוקר טוב חינוך
האשם נינה

בוקר טוב חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)
בוקר טוב חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בוקר טוב חינוך
האשם נינה

בוקר טוב חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)
 
4 אנגלית
נג'מי חילווה (ח2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח7 אסיף)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז2 קציר)
מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

 
5 תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)
חינוך
האשם נינה,

חינוך
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז2 קציר)
מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)
 
6 תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ז2 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (ט2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

ערבית
האשם נינה (ז2 קציר)
מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

 
7 חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

ערבית
האשם נינה (ז2 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

ערבית
האשם נינה (ז2 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

 
8 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 
9 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 

מערכת שעות לכיתה ז3 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

ערבית
קוריאט שירלי (ז3 קציר)
ערבית
קוריאט שירלי (ז3 קציר)
 
2 תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

ערבית
קוריאט שירלי (ז3 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

בוקר טוב חינוך
אייזיק חן

בוקר טוב חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

בוקר טוב חינוך
אייזיק חן

בוקר טוב חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

בוקר טוב חינוך
אייזיק חן

בוקר טוב חינוך
אייזיק חן,

בוקר טוב חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

בוקר טוב חינוך
אייזיק חן,

בוקר טוב חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

 
4 אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
אייזיק חן (ז3 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז3 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

חינוך
אייזיק חן,

חינוך
קוריאט שירלי (ז3 קציר)

 
5 אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
אייזיק חן (ז3 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז3 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

בונים עולם
אייזיק חן (ז3 קציר)
 
6 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ז3 קציר)
 
7 אנגלית
חובב שני (ז1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ז3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ז3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז1 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז3 קציר)
 
8 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 
9 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 

 

מערכת שעות לכיתה ז4 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (תאנה – בניין אמבר קומת גג)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז4 קציר)
בונים עולם
פישמן בלה (ז4 קציר)
 
2 מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (תאנה – בניין אמבר קומת גג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (ז1 קציר)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה א)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז4 קציר)
חינוך
שמש שירי,

חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

 
3 בוקר טוב חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

בוקר טוב חינוך
שמש שירי

בוקר טוב חינוך
שמש שירי,

בוקר טוב חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

בוקר טוב חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

בוקר טוב חינוך
שמש שירי

בוקר טוב חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

בוקר טוב חינוך
שמש שירי

בוקר טוב חינוך
פישמן בלה (ז4 קציר)

בוקר טוב חינוך
שמש שירי

 
4 אנגלית
נג'מי חילווה (ח2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ז4 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח7 אסיף)

אנגלית
חובב שני (ז2 קציר)

אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
פישמן בלה (ז4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

 
5 בונים עולם
פישמן בלה (ז4 קציר)
ערבית
קוריאט שירלי (ז4 קציר)
אמנות
אשכול רוני (חדר אמנות קציר)

עברית
פישמן בלה (ז4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
עזר ענת (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

ערבית
קוריאט שירלי (ז4 קציר)
 
6 ערבית
קוריאט שירלי (ז4 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (ט2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

בונים עולם
פישמן בלה (ז4 קציר)
מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

 
7 חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ז4 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ז2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (רמה – מחשבים)

ס.אומנות-,

ס.צילום-שמש יובל (מעבדה צילום)

בונים עולם
פישמן בלה (ז4 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ז2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 קציר)

 
8 אמירים
קרן מריאנה,

עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 
9 עתודה פיזיקה
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ז2 קציר)
    פרויקט FPS
רותם לינוי (רמה – מחשבים)
 

 

 

 

מערכת שעות לכיתה ח1 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

בונים עולם
אייזיק חן (ח1 קציר)

מל"ך
כהן איתי (ז8 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (רותם ( ליד מחסן ספרים))

 
2 אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

בונים עולם
אייזיק חן (ח1 קציר)

מל"ך
כהן איתי (ז8 אסיף)

מתמטיקה
ניצן איתמר (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

 
3 בוקר טוב חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
בוקר טוב חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
בוקר טוב חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
בוקר טוב חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
בוקר טוב חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
 
4 ערבית
קוריאט שירלי (ח1 קציר)
של"ח
מימון רונן (ח1 קציר)
חינוך
ענב אשל (ח1 קציר)
עברית
גרוטס רונית (ח1 קציר)

תגבור
אורנר אביב

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח1 קציר)
 
5 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (מעבדה כימיה)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
נג'מי חילווה (ז1 קציר)

עמית
פישמן בלה,

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח1 קציר)

 
6 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

בונים עולם
אייזיק חן (ח1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח1 קציר)
ערבית
קוריאט שירלי (ח1 קציר)
מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
7 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

בונים עולם
אייזיק חן (ח1 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

ערבית
קוריאט שירלי (ח1 קציר)
מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
8 מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 
9 עברית
גרוטס רונית (ח1 קציר)

תגבור
דיטל שלומית

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 

מערכת שעות לכיתה ח2 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 בונים עולם
אייזיק חן (ח2 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח2 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח2 קציר)
 
2 בונים עולם
אייזיק חן (ח2 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח2 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

עברית
גרוטס רונית (ח2 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
בוקר טוב חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
בוקר טוב חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
בוקר טוב חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
בוקר טוב חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
 
4 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

עמית
גרוטס רונית,

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח2 קציר)

חינוך
גרוטס רונית (ח2 קציר)
בונים עולם
אייזיק חן (ח2 קציר)
מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

 
5 אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (מעבדה כימיה)

בונים עולם
אייזיק חן (ח2 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

 
6 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

עברית
גרוטס רונית (ח2 קציר)
אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
7 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

עמית
גרוטס רונית,

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח2 קציר)

מל"ך
כהן איתי,

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח2 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
8 של"ח
מימון רונן (ח2 קציר)
פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 
9 מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 

 

 

 

מערכת שעות לכיתה ח3 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

בונים עולם
גור תמי (ח3 קציר)

מל"ך
כהן איתי (ז8 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (רותם ( ליד מחסן ספרים))

 
2 אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

בונים עולם
גור תמי (ח3 קציר)

מל"ך
כהן איתי (ז8 אסיף)

מתמטיקה
ניצן איתמר (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

 
3 בוקר טוב חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
בוקר טוב חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
בוקר טוב חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
בוקר טוב חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
בוקר טוב חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
 
4 תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח3 קציר)
עמית-פישמן בלה,

ערבית-קוריאט שירלי (ח3 קציר)

תגבור-אורנר אביב

עמית
כספי נאווה,

ערבית
קוריאט שירלי (ח3 קציר)

עמית
כספי נאווה,

ערבית
קוריאט שירלי (ח3 קציר)

עברית
דיטל שלומית (ח3 קציר)
 
5 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
תבור ארנה

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (מעבדה כימיה)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
נג'מי חילווה (ז1 קציר)

חינוך
רותם לינוי (ח3 קציר)
 
6 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

בונים עולם
גור תמי (ח3 קציר)

מל"ך
כהן איתי

עברית
דיטל שלומית (ח3 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
7 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

בונים עולם
גור תמי (ח3 קציר)

מל"ך
כהן איתי

אנגלית
רוט דבי,

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח1 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
חובב שני (ח3 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ח3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
8 מתמטיקה
שרון איילת (ח3 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ז2 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (ח1 קציר)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 
9 של"ח
מימון רונן (ח3 קציר)
פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 

מערכת שעות לכיתה ח4 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 בונים עולם
כהן איתי (ח4 קציר)
עברית
אורנר אביב (ח4 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח4 קציר)
 
2 בונים עולם
כהן איתי (ח4 קציר)
עברית
אורנר אביב (ח4 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח4 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
בוקר טוב חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
בוקר טוב חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
בוקר טוב חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
בוקר טוב חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
 
4 חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

תנ"ך במבט אזרחי
ענב אשל (ח4 קציר)
חינוך
כהן איתי (ח4 קציר)
בונים עולם
כהן איתי (ח4 קציר)
מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

 
5 אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (מעבדה כימיה)

בונים עולם
כהן איתי (ח4 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

 
6 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

מתמטיקה תגבור
בניסטי מורן,

ערבית
קוריאט שירלי (ח4 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
7 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

עמית
זילברשטיין תהל,

ערבית
קוריאט שירלי (ח4 קציר)

מתמטיקה תגבור
בניסטי מורן,

ערבית
קוריאט שירלי (ח4 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
8 של"ח
פלג שחר (ח4 קציר)
פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 
9 מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 

 

 

 

מערכת שעות לכיתה ח5 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ח5 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ח5 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

חנ"ג
בטאן אלי,

חנ"ג
ניר גלית

 
2 בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ח5 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ח5 קציר)
העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ח1 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ח2 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

ס.אומנות-אשכול רוני

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ח5 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
בוקר טוב חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
בוקר טוב חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
בוקר טוב חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
בוקר טוב חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
 
4 תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ח5 קציר)
של"ח
פלג שחר (ח5 קציר)
עברית
אורנר אביב (ח5 קציר)
ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח5 קציר)

תגבור
נג'מי חילווה

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

 
5 אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (ח3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (מעבדה כימיה)

בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ח5 קציר)
מתמטיקה
בניסטי מורן (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

 
6 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

עברית
אורנר אביב (ח5 קציר)
מל"ך
כהן איתי,

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח5 קציר)

אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
7 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (ח2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

חנ"ג
ניר גלית,

חנ"ג
בטאן אלי

חינוך
ניר גלית (ח5 קציר)
אנגלית
נג'מי חילווה (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ח5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ח2 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ח4 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם עדי (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (ח3 קציר)

 
8 עמית
גרוטס רונית,

ערבית
עיד ח'ורי רנא (ח5 קציר)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 
9 מתמטיקה
ניצן איתמר (ח5 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (ח4 קציר)

מתמטיקה
לוין נעמה (ח2 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ז4 אסיף)

פרויקט FPS
רותם לינוי
  עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (מעבדה פיזיקה)
עתודה מדעית
ניצן איתמר (ח4 קציר)
 

 

 

 

מערכת שעות לכיתה ט1 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

עברית
אורנר אביב (ט1 קציר)

עמית
גרוטס רונית

תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט1 קציר)
 
2 עמית
גרוטס רונית,

ערבית
קוריאט שירלי (ט1 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

עברית
אורנר אביב (ט1 קציר)

עמית
גרוטס רונית

חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
בטאן אלי

 
3 בוקר טוב חינוך
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
בוקר טוב חינוך
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
בוקר טוב חינוך
לוין נעמה (ט1 קציר)
בוקר טוב חינוך
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
בוקר טוב חינוך
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
 
4 מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

חינוך
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
 
5 מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
לוין נעמה (ט1 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
 
6 תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט1 קציר)
עמית
גרוטס רונית,

ערבית
קוריאט שירלי (ט1 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
 
7 תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט1 קציר)
עברית
אורנר אביב (ט1 קציר)
חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
בטאן אלי

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

ערבית
קוריאט שירלי (ט1 קציר)
 
8 בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
  אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 
9 של"ח
פלג שחר (ט1 קציר)
בונים עולם
אניב תורג'מן גלי (ט1 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 

מערכת שעות לכיתה ט2 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

העצמה בספורט
תבור ארנה,

העצמה בספורט
בטאן אלי,

ערבית
האשם נינה (ט2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

חינוך
סלומון חגית (ט2 קציר)
 
2 של"ח
פלג שחר (ט2 קציר)
העצמה בספורט
תבור ארנה,

העצמה בספורט
בטאן אלי,

ערבית
האשם נינה (ט2 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט2 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
סלומון חגית (ט2 קציר)
בוקר טוב חינוך
סלומון חגית (ט2 קציר)
בוקר טוב חינוך
קליימן אירית (ט2 קציר)
בוקר טוב חינוך
סלומון חגית (ט2 קציר)
בוקר טוב חינוך
סלומון חגית (ט2 קציר)
 
4 מתמטיקה
סלומון חגית (ט2 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
סלומון חגית (ט2 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה תגבור
שרון איילת,

ערבית
האשם נינה (ט2 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט2 קציר)
 
5 מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
סלומון חגית (ט2 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
סלומון חגית (ט2 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
סלומון חגית (ט2 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
עשהאל יואב

 
6 אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
עשהאל יואב

עברית
אורנר אביב (ט2 קציר)
פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

בונים עולם
פישמן בלה (ט2 קציר)
 
7 תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט2 קציר)
אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

עברית
אורנר אביב (ט2 קציר)
פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

בונים עולם
פישמן בלה (ט2 קציר)
 
8 בונים עולם
פישמן בלה (ט2 קציר)
עברית
אורנר אביב (ט2 קציר)

עמית
גרוטס רונית

אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 
9 בונים עולם
פישמן בלה (ט2 קציר)
  אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 

 

 

 

מערכת שעות לכיתה ט3 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

עברית
גרוטס רונית (ט3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

עברית
גרוטס רונית (ט3 קציר)
 
2 מתמטיקה תגבור
ניצן איתמר,

ערבית
אסא ליאת (ט3 קציר)

עברית
גרוטס רונית (ט3 קציר)
מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
בוקר טוב חינוך
קליימן אירית (ט3 קציר)
בוקר טוב חינוך
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
בוקר טוב חינוך
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
בוקר טוב חינוך
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
 
4 מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

חינוך
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
 
5 מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 קציר)

חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
עשהאל יואב

 
6 אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
עשהאל יואב

בונים עולם
אייזיק חן (ט3 קציר)
פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

עמית
כספי נאווה,

ערבית
אסא ליאת (ט3 קציר)

 
7 של"ח
פלג שחר (ט3 קציר)
אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

בונים עולם
אייזיק חן (ט3 קציר)
פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

עמית
כספי נאווה,

ערבית
אסא ליאת (ט3 קציר)

 
8 תנ"ך במבט אזרחי
הורביץ גרין שירי (ט3 קציר)
בונים עולם
אייזיק חן (ט3 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 
9   בונים עולם
אייזיק חן (ט3 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 

מערכת שעות לכיתה ט4 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

ערבית
האשם נינה (ט4 קציר)
עברית
דיטל שלומית (ט4 קציר)
 
2 ערבית
האשם נינה (ט4 קציר)
אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

חינוך
עמית אילת (ט4 קציר)
חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
בטאן אלי

 
3 בוקר טוב חינוך
עמית אילת (ט4 קציר)
בוקר טוב חינוך
מצקין אסף (ט4 קציר)
בוקר טוב חינוך
עמית אילת (ט4 קציר)
בוקר טוב חינוך
עמית אילת (ט4 קציר)
בוקר טוב חינוך
עמית אילת (ט4 קציר)
 
4 מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

בונים עולם
כהן איתי (ט4 קציר)
 
5 מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
ניצן איתמר (ט4 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 קציר)

בונים עולם
כהן איתי (ט4 קציר)
 
6 עברית
דיטל שלומית (ט4 קציר)

עמית
גרוטס רונית

ערבית
האשם נינה (ט4 קציר)
אנגלית
רוט דבי (ט1 קציר)

אנגלית
חובב שני (ז3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט4 קציר)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט4 קציר)
 
7 עברית
דיטל שלומית (ט4 קציר)

עמית
גרוטס רונית

של"ח
מימון רונן (ט4 קציר)
חנ"ג
קרלין דנה,

חנ"ג
בטאן אלי

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט4 קציר)
 
8 תנ"ך במבט אזרחי
זילברשטיין תהל (ט4 קציר)
בונים עולם
כהן איתי (ט4 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 
9   בונים עולם
כהן איתי (ט4 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 

מערכת שעות לכיתה ט5 קציר

שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
1 מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ד)

העצמה בספורט
תבור ארנה,

העצמה בספורט
בטאן אלי,

ערבית
קוריאט שירלי (ט5 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

בונים עולם
קפלן זהר (ט5 קציר)
 
2 של"ח
מימון רונן (ט5 קציר)
העצמה בספורט-בטאן אלי,

העצמה בספורט-תבור ארנה,

מתמטיקה תגבור-צדוק נעה,

ערבית-קוריאט שירלי (ט5 קציר)

מדע וטכנולוגיה
כהן ריקי (אשכול מעבדה ה)

מדע וטכנולוגיה
נברו אסף (מעבדה ביולוגיה)

מדע וטכנולוגיה
לוין שרון (אשכול מעבדה ג)

מדע וטכנולוגיה
רותם לינוי (אשכול מעבדה א)

מדע וטכנולוגיה
שמש ביאנה (אשכול מעבדה ד)

מדע וטכנולוגיה
עמית אילת (אשכול מעבדה ב)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
חובב שני (רותם ( ליד מחסן ספרים))

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

בונים עולם
קפלן זהר (ט5 קציר)
 
3 בוקר טוב חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
בוקר טוב חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
בוקר טוב חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
בוקר טוב חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
בוקר טוב חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
 
4 מתמטיקה
בניסטי מורן (ט5 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ט5 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

עברית
גרוטס רונית (ט5 קציר)
 
5 מתמטיקה
בניסטי מורן (ט5 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (חדר מוסיקה)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 אסיף)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ט5 קציר)

העצמה בספורט-קרטגינר עמוס (ט2 קציר)

העשרה-מצקין אסף (ט3 קציר)

העשרה-,

העשרה-,

העשרה-קליימן אירית (ט1 קציר)

מדעי המחשב-ניצן איתמר (לבנדר מחשבים)

מתמטיקה
שרון איילת (רותם ( ליד מחסן ספרים))

מתמטיקה
בניסטי מורן (ט5 קציר)

מתמטיקה
קלי יובל (ט3 קציר)

מתמטיקה
צדוק נעה (ז3 קציר)

עברית
גרוטס רונית (ט5 קציר)
 
6 אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

חינוך
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)
חנ"ג
תבור ארנה,

חנ"ג
בטאן אלי

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ט5 קציר)
 
7 העשרה
מצקין אסף,

ערבית
קוריאט שירלי (ט5 קציר)

אנגלית
לאוצ'י אביגיל (ט5 קציר)

אנגלית
רוט דבי (ט2 קציר)

אנגלית
חובב שני (ח5 קציר)

אנגלית
שמש שירי (ט3 קציר)

עברית
גרוטס רונית (ט5 קציר)
פיזיקה ט
רותם לינוי (אשכול מעבדה ד)

פיזיקה ט
בורי בועז (אשכול מעבדה ג)

פיזיקה ט
דישון אורי (אשכול מעבדה א)

פיזיקה ט
רוכקינד מיכאל (מעבדה פיזיקה)

פיזיקה ט
עמית אילת (אשכול מעבדה ה)

תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ט5 קציר)
 
8 בונים עולם
קפלן זהר (ט5 קציר)
תנ"ך במבט אזרחי
שחרור אביגיל (ט5 קציר)
אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)
 
9 בונים עולם
קפלן זהר (ט5 קציר)
  אמירים
לאוצ'י אביגיל
עתודה מדעית
קלי יובל (ט11 אסיף)
עתודה פיזיקה
הלוי יהודה (אשכול מעבדה ב)