תכנית חינוך אישי

קארל רוג'רס

"לדעתי עומדים אנו בפני מצב חדש לגמרי בחינוך, אשר בו מטרת החינוך, כדי שנוכל להתקיים, תהיה סיוע לשינוי ולמידה. אדם משכיל הוא אך ורק מי שלמד ללמוד. אדם שלמד כיצד להסתגל ולהשתנות. אדם שתפש כי אין שום דעת ודאית, ושרק התהליך של בקשת דעת נותן בסיס לביטחון. רק הכושר להשתנות, הישענות על התהליך ולא על דעת סטטית, יש לו טעם כמטרה לחינוך בעולם המודרני".

בשעה טובה כיתות ז' של בית יצירה קציר משגב נכנסו השנה לתכנית הדגל של משרד החינוך- חינוך אישי- חאלו"ם. במסגרת התכנית ננסה לתת מענה אישי לכל תלמיד ותלמידה במטרה למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.

מודל זה נשען על תפיסה ערכית הרואה בנראות של האדם ערך מכונן ומוביל בחברה.

המודל מתרגם עולם ערכים זה לעולם המעשה החינוכי: מרכיב מרכזי הנו מערך חונכות בית-ספרי אשר במהותו מושתת על קשר אישי בין חונך מבוגר לקבוצת תלמידים קבועה ומצומצמת ( 15 עד 20 תלמידים) – במסגרת קבוצתית ובמסגרת אישית.

המסגרת הקבוצתית פועלת כקבוצת תמיכה רגשית, חברתית וקוגניטיבית המאפשרת העצמת החברים בה , הקלה בהתמודדותם עם מצבי חיים שונים, בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות שונות.

המסגרת האישית נשענת על קיום קבוע של מפגשים אישיים בין החונך לתלמיד, תוך יצירת מערכת קשרים אישית, דיאלוגית, מכבדת ומכילה המאפשרת לתלמיד חיפוש אישי התנסות וצמיחה במרחב מגונן ובטוח.

המערכת הבית – ספרית מהווה מרחב כולל בו מתקיים החינוך האישי בסיוע מערכת הייעוץ הבית-ספרית וכלל חברי הצוות החינוכי. עם התרחבות המודל וצמיחתו לאורך שכבות הגיל השונות בבתי הספר ייווצר מרחב חינוכי הפועל ומדבר את שפת החינוך האישי בכל מרחבי העשייה והלמידה של בית הספר – אקדמיים וחברתיים כאחד.