מערך ש"י

מערך ש"י  הוא מערך של שעות ייחודיות אותו מרכזת תמי גור.
המערך מרכז את צרכי הפרט השונים והמגוונים: שעות פרטניות, שעות שילוב, עולים, שעות "אוורור" (מחוץ לכתלי הכיתה), עתודה מדעית, מצוינות אנגלית ועוד. רכזת המערך מקבלת את הפניות מהמחנכים והיועצת ומתאימה את הבקשות השונות לקבוצות שבהן התלמידים יכולים לקבל מענה בתיאום עם מנהלת המערכת והפדגוגיה.
ייחודו של מערך ש"י בא לידי ביטוי ברכזת אחת שיש לה מידע על כלל תלמידי בית היצירה ועל המענה אותו הם מקבלים כאשר המידע מסונכרן עם כל הצוות החינוכי.