תנ"ך במבט אזרחי

מטלה לחופשת סוכות לכיתה ז'

מטלה לחופשת סוכות לכיתות ח'-ט'

תכנית לימודית בין תחומית המשלבת 3 תחומי דעת לתוך מקצוע לימוד אחד: תנ"ך, תרבות ישראל ואזרחות.
 
רציונל התכנית:
לימוד פרקי תנ"ך ובחינתם מתוך פרשנויות מסורתיות (תרבות ישראל) ומודרניות – הסתכלות הומנית, אזרחית. בחינת סוגיות המעסיקות את האדם מתוך גישה של רצף בין הטקסטים מן המקורות השונים – על קווי הדמיון והשוני שביניהם, זאת תוך פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית הנעשית דרך למידה עצמאית ואקטיבית בה הלומד לוקח אחריות על למידתו ועושה זאת בשיתוף עם חבריו לכיתה.
זו השנה השנייה שבה לומדים את התכנית, והתכנים הנלמדים בכיתה ח' ו-ט' דומים, אך התכנית בנויה להיות רצף של 3 שנות חטיבת הביניים על פי הסדר הבא:
 
כיתה ז'- "מאדם לעם"

תנ"ך: ספר שמות – פרקים א – כ"א

תרבות ישראל: מסכת אבות, ציוני דרך,  כאן בונים, עד"י – ערכים דמוקרטיים יהדות

אזרחות: ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל"

נושאי לימוד

תהליך היווצרותו של עם:

  1. חיי עבדות במצרים – יחסי רוב שולט ומיעוט, התייחסות למיעוט

  2. הולדת משה והתפתחותו של מנהיג – סוגיית זהות אישית והקשר בינה לבין היכולת לקחת אחריות, מעבר מעבד לאדם בעל חירות – תבוני/חושב/רציונלי, אחריות אישית שקודמת לאחריות חברתית (תנאי הכרחי ולא מספיק)

  3. יציאת מצרים – מעבר תפיסתי ומוחשי מעבדות לחירות

  4. הליכה במדבר בו גובשה הדת, התרבות והמסורת של העם (מקבוצה אתנית ללאום, אמנה חברתית, התהוות כעם/לאומיות

  5. בקבלת לוחות הברית – חוקים, שלטון החוק, זכויות אדם ואזרח

 
כיתה ח'- "מעם לממלכה"

תנ"ך: יהושע,שופטים ושמואל

אזרחות: סוגי ממשל – מונרכיה, אוטוקרטיה, אנרכיה, דיקטטורה, דמוקרטיה – תפיסות דמוקרטיות.

כיתה ט'- "ממלכה למדינה"

תנ"ך: שמואל א-ב, דוד

אזרחות: הפרדת רשויות – רשות, מחוקקת, מבצעת, שופטת

 מיומנויות מרכזיות שיוקנו (מתוך תפקודי לומד עיקריים במאה ה- 21):

תפקודי לומד

תהליכי למידה, הוראה והערכה

תוצאות/הישגים ברמת הלומד

קוגניטיבי

חשיבה ביקורתית

פיתוח אבחנה בין דעות לעובדות

התנסות בדיוני דילמה המזמנים מעורבות, שיפוט מוסרי וגיבוש עמדה

פיתוח יכולת לבחון אמינות מקורות מידע

שואל שאלות

מציג דילמות ערכיות

בוחן חלופות

משתמש בנתונים לצורך קבלת החלטות

מביע עמדה מנומקת

תוך אישי

קבלת אחריות

 

זימון מגוון משימות ותפקידים שהלומד רואה בהם ערך תוך עידודו לקחת אחריות

ביצוע תהליכים רפלקטיבים אודות התהליך והתוצר

מתמיד בביצוע התפקיד והמשימות

נוטל אחריות בתחומים שונים

משתפר באיכות הביצוע משימה למשימה

מתנהג באופן בטוח במרחב הממשי והוירטואלי

בין אישי

עבודה בצוות

פיתוח מיומנויות של לימוד/ביצוע משימה משותף ופעיל

זימון משימות המחייבות עבודה בצוות

מקיים תקשורת בין אישית תקינה

מסוגל לוותר ומתחשב בזולת

מקבל סמכות ומפעיל סמכות לפי הצורך

מאפשר לכל חבר בצוות לבוא לידי ביטוי

משתתף בביצוע מטלות ותורם לתוצר הקבוצתי