בונים עולם

%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94

תכנית הלימודים בונים עולם היא תכנית לימודים בין תחומית בבית יצירה קציר משגב, שמשלבת את התחומים היסטוריה, ספרות, וגאוגרפיה. השאלה המרכזית בה עוסקת התכנית היא כיצד ניתן לשפר את העולם בו אנו חיים.

הסבר קצר על תוכנית בונים עולם בבית היצירה קציר

מצגת אודות תכנית בונים עולם

 הצטרפו לתחרות סמל בונים עולם

אתר בונים עולם לכיתות ט'

פירוט תוכניות הלימודים לשכבות הגיל השונות:

תוכנית הלימודים לכיתות ז'

תוכנית לימודים לכיתות ח'

תוכנית לימודים לכיתות ט'

חוברות העבודה לתלמידים ניתנות להורדה מכאן:

חוברת לתלמידי כיתות ז', ואהבת לרעך גם אם הוא לא כמוך: העלייה מאתיופיה לארץ

חוברת לתלמידי כיתות ח', אנחנו בני דתות שונות אבל כולנו בני אדם: הופעת הנצרות והאיסלאם

חוברת לתלמידי כיתות ט', ואהבת את רעך גם אם הוא לא כמוך: אוכלוסיות בעלות מוגבלויות בישראל