אנגלית

תכנית הלימודים להוראת אנגלית בבית היצירה קציר משגב

תכנית הלימודים השנה מכוונת לכיתות הטרוגניות: במקום לחלק את התלמידים לרמות מחלקים את חומר הלימוד לדרגות קושי. תלמידים יכוונו על ידי המורה לדרגות קושי תוך גמישות ונתיב שמעודד התקדמות. בתכנית לימודים זו חלק גדול מהאחריות ללמידה עובר לתלמידים ולכן חשוב לשקף לתלמידים ולהורים את הדרך בכל שלב.

האקדמיה מכוונת להוראה הטרוגנית ומעודדת לכך. מצורף מאמר של פרופ' פני אור שהיא המובילה בארץ ואחת מהמובילות בעולם בתחום הוראת האנגלית: Penny_Ur-Teaching_Mixed-Ability_Classes

הרכב כיתות הלימוד

למידה הומוגנית בקבוצה הטרוגנית. הרכב הכיתה הטרוגני: רמות שונות ויכולות שונות כמו גם תחומי חוזק וכישרונות שונים ותחומי עניין שונים. בתוך הכיתה מתקיימת חלוקה פנימית על פי שיקול הדעת של המורה והתאמה למשימה או נושא השיעור. החלוקה יכולה להיות על בסיס רמת שליטה בנושא נלמד או על בסיס שיתוף פעולה לצורך פרויקט מסוים.

אחריות התלמיד ללמידה

באחריות התלמיד להגיע לשיעורים עם הציוד הנדרש.

במהלך השיעור התלמידים יקבלו מטלות לימודיות בדרגות קושי שונות שיותאמו לרמתם. המורה יחד עם התלמיד יבחרו את המטלה כשמה שינחה הוא עיקרון ה I+1 כלומר בדרגת קושי מעט מעל יכולתו הנוכחית של התלמיד. חשוב לשקף את השיח גם עם הורי התלמיד כך שתהיה שקיפות בתהליך הלמידה ודרגת הקושי.

במהלך העבודה המורה עוברת בין התלמידים ומשמשת כמנחה ומכוונת. תלמיד שנתקל בקושי או בבעיה ירשום את שמו על לו נייד תחת כותרת :  I need some help. המורה תוכל לגשת אליו או לשלוח תלמיד שסיים את המשימה בהצלחה וליצור תהליכים של למידת עמיתים.

יש לכך יתרון גם מבחינת התקדמותו האישית של התלמיד בקצב הנכון לו וגם ערך מוסף חינוכי של סבלנות ועזרה הדדית.

תכנון יחידות הלימוד

כל יחידת לימוד תכלול 4 מיומנויות: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, דיבור או הקראה וכתיבה.

 

הבנת הנשמע

Listening comprehension

מיומנות הבנה מדוברת

Receptive + spoken

הבנת הנקרא

Reading comprehension

מיומנות הבנה כתובה

Receptive + written

דיבור / הקראה

Speaking / reading aloud

מיומנות יישום מדוברת

Productive + spoken

כתיבה

Writing

מיומנות יישום כתובה

Productive / written

בכל אחת מהמיומנויות יכללו 2 תחומים: שטף (fluency)  ודיוק בשפה (accuracy). כלומר: בכל מיומנות יהיה ביטוי לאוצר מילים, מבנה משפט ודקדוק. התכנים ימופו לדרגות קושי שונות ע"י הצוות. בכל דרגת קושי יבואו לידי ביטוי 4 המיומנויות  ו- 2 התחומים.

מדידה והערכה

תעשה באמצעות תלקיט עבודות אישי (portfolio) ופרויקטים קבוצתיים. כל יחידת לימוד תורכב ממטלות  ב4 המיומנויות. על התלמידים לבצע את כל המטלות (בהתאמה לרמתו) ולהגישם לבדיקה. לאחר מכן הוא יבחר מה להכניס לתלקיט שיכנס לשכלול הציונים. לדוגמא: מתוך 5 קטעי הבנת הנקרא על התלמיד לבחור 3 שיכנסו לתלקיט.

מבחנים: לא ייערכו מבחנים שכבתיים זהים. יחד עם זאת, ומתוך הכרה בכך שישנם תלמידים שמעדיפים מבחן נקודתי, בהבנת הנקרא יערך מבחן בכל יחידת לימוד. המבחן יהיה חלק ממטלות הבנת הנקרא. התלמיד יוכל לבחור אם להכניס את המבחן לתלקיט או לא.

פרויקט קבוצתי: תינתן מטלה קבוצתית לקבוצות של 3-4 תלמידים. הקבוצה תעבוד על המטלה בכיתה. על המטלה להיות יצירתית ולכלול מגוון יכולות ולא רק תוצר באנגלית. יהיה פן אומנותי אסתטי ותחום עניין שמרחיב אופקים. לדוגמא: ליצור משחק טריוויה או רביעיות, ליצור מצגת, סרטון או כתיבת קומיקס.

התלמידאות היא חלק ממרכיב הציון: כחלק מאחריות התלמיד תפקודו יכנס לשכלול הציון, כלומר: הגעה בזמן, הבאת ציוד, הכנת שיעורי בית ותפקוד לימודי בכיתה.

פרטני לתלמידים מתקשים

הלמידה תעשה בכיתה בקבוצות והמורה תשמש כמנחה. יחד עם זאת, ברור שישנם תלמידים שיזדקקו לתגבור נוסף והוראה ממוקדת יותר. לכן במסגרת השעות הפרטניות של המורים תינתן לתלמידים אלו עזרה בקבוצות קטנות. בחירת התלמידים תעשה ע"י המורה בכיתת האם. החומר יהיה על פי תכנית הלימודים ויינתן כהתרמה לעתיד להילמד וכתרגול נוסף למה שנלמד.

העשרה לתלמידים דוברי אנגלית ומתקדמים

ההעשרה תעשה ב-3 מסלולים:

  • בכיתה התלמידים ידרשו להביא ספר קריאה באופן קבוע. תלמיד שיסיים את מטלות השיעור יוכל לקרוא בספר וכן יקבל מטלה בכיתה הקשורה לספר.
  • תכנית generation global שבה תלמידים יתקשרו עם תלמידים ממדינה אחרת, עדיפות למדינה דוברת אנגלית, וידונו יחד על נושאים שונים.
  • תכנית העשרה באנגלית במסגרת אמירים שבה התלמידים ילמדו אנגלית ברמה גבוהה יותר. ילמדו תכנים ספרותיים, כתיבה ברמה גבוהה יותר וכן תכנון פרויקטים כגון יום אנגלית בית ספרי.